واحدها، هلدینگها و کارخانجات مستقر در شهرک
 42

جزئیات واحد‌های مستقردرشهرک

 • تقریباً تمامی صنایع غذایی اصلی کشاورزی‌، درختی و دامی و طیور که به عنوان الزام صنعت فرآوری و بسته بندی صنعت غذایی بوده، در مجتمع پیش بینی و انتخاب گردیده که مشتمل بر 25 کارخانه اصلی به شرح مجوز‌های تأسیس اخذ شده و سرگروه صنعت غذایی مرتبط در نظر گرفته شده است .
 • برای صرفه جویی در فضای صنعتی و ایجاد امکان طرح توسعه و یا افزایش صنایع ضروری غذایی و همچنین امکان ارتباط هر چه بیشتر واحد‌های اداری مجموعه با یکدیگر‌، تمامی واحدهای اداری مندرج در مجوزهای اخذ شده در یک مجوعه اداری بزرگ متمرکز می‌شوند .
 • تمام خدمات تأسیساتی و جانبی مورد نیاز به صورت کامل و با همان هدف تمرکز  در یک ساختمان بلند مرتبه و مشابه واحدهای اداری تمرکز داده خواهند شد .
 • دو بلوک ساختمان بلند نیز جهت دفاتر شرکت‌های بازرگانی داخلی و خارجیک  فعالیت آنان صرفاً جهت تأمین مواد اولیه و توزیع و فروش فرآورده‌های کارخانجات و عملیات اقتصادی مرتبط با موضوع هدف برای کشور و منطقه خواهد بود‌، در نظر گرفته شده است تا در محل حضور داشته و ضمن دارا بودن شرایط متفاوت صنفی در یک مکان متمرکز گردد .
 • پیش بینی مرکز دیگری به عنوان بخش الکترونیک مجموعه، که می تواند قابلیت معاملات‌، اطلاعات‌، عملکردها و به طور کلی کلیه اقدامات و عملیات فنی‌، مالی‌، اقتصادی و تجاری مجموعه را با یکدیگر و سایر مراکز در داخل و خارج از کشور مرتبط نموده و امر تجارت و اطلاع رسانی را بهینه نموده و سهولت بخشد.
 • در یک مرکز بلند مرتبه اداری‌، با قابلیت اسکان نمایندگی‌های سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهاد‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و سایر مراکز مرتبط با بخش بازرگانی و صادراتی و وارداتی کشور در نظر گرفته که شامل سالن‌های کنفرانس‌، همایش‌، گردهمایی‌، اجتماعات و ... بوده و مراکز رفاهی نیز در آن دیده و طراحی گردیده است .
 • در بخش مجاور‌، مرکز بلند خدماتی رفاهی، جهت رفاه عمومی شاغلین و فعالین مجموعه مرکز رفاهی‌، به عنوان اقامتگاه جامعی که بتواند با حداقل 150 سوئیت‌، جوابگو بازدیدکنندگان و مهمانان رسمی قرار گیرد‌، همراه با مرکز دیگری به نام مرکز همایش‌ها‌، تدارک و پیش بینی گردیده و در نظر گرفته شده است.
 • مرکز مذهبی و فرهنگی مسجد مجموعه با طراحی جذابی در بلند ترین نقطه در وسط مجتمع به عنوان محور تمامی اقدامات طراحی‌ و ماکت سازی شده است.
 • مراکز فرهنگی متعددی نیز در قالب سالن‌های ورزش‌، کتابخانه‌، باشگاه‌ها و سالن‌های پذیرایی‌، طراحی و مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
 • مراکز بهداشتی و درمانی و ایمنی‌، در قالب بهداری‌، اورژانس و آتش نشانی نیز در مجموعه مکان‌یابی و طراحی گردیده است .
 • به منظور جبران کمبود‌های محلی و مجموعه‌، دو واحد سردخانه مرکزی دو منظوره به ظرفیت 50000 تن در کنار مجتمع در نظرگرفته شده که این سردخانه‌ها به غیر از دو سالن جهت نگه‌داری محصولات باغی، درختی و دو سالن سردخانه دیگر که در داخل مجتمع و در قسمت‌های مرتبط جهت نگه داری مواد پروتئینی، در نظر گرفته شده است .
 • حسب نیاز محلی و مجتمع کارخانجات‌، به سیلوهای ذخیره و دپوی مواد اولیه غذایی احداث این مورد نیز در مجموعه در نظر گرفته شده است .
 • انبارهای مواد غذایی در سطح زمین و انبارهای درون زمینی (‌با توجه به شرایط توپوگرافی خاص اراضی می‌توان انبارهای پیش بینی شده را جهت ذخیره در مواقع بحران کشور زیر کارخانجات احداث نمود)‌پیش بینی و احداث خواهد گردید .
 • جهت سهولت تردد و تشویق و ترغیب صاحبان صنعت و فعالان اقتصادی و مقامات و مهمانان و بازدید کنندگان‌، سه مقر فرود هلیکوپتر در سطح زمین و پنج مرکز در سقف ساختمان‌های عظیم  در نظرگرفته شده است.

هلدینگ‌های مستقر در پروژه


هلدینگ‌های زیر مجموعه هلدینگ مادر

ردیف

تعداد شرکت‌ها یا تعاونی عضو هر هلدینگ 

هلدینگ ها

1

15

هلدینگ مدیریتی

2

39

هلدینگ حمل و نقل

3

35

هلدینگ خدمات مالی و گمرکی

4

19

هلدینگ خدمات فنی و مهندسی

5

49

هلدینگ خدمات عمومی

6

15

هلدینگ زراعی

7

18

هلدینگ پروتئینی (انواع گوشت‌های قرمز+ سفید و دریایی )

8

13

هلدینگ دارویی‌، آرایشی و بهداشتی

9

22

هلدینگ ارزاق عمومی و کالاهای اساسی

10

16

هلدینگ خشکبار و تنقلات

11

9

هلدینگ باغی و درختی

12

9

هلدینگ‌های بخش‌های صنعتی تکمیلی صنایع بسته بندی

13

17

هلدینگ خدمات سردخانه - انبارداری و سیلوها

14

15

هلدینگ بین رشته‌ای

15

10

هلدینگ‌‌های زیربنایی

16

19

سایر . . . 

جمع

320